องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ Blog

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ภาพกิจกรรม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2567

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา...

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน พ.ศ.2567

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567

วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวล...

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนา (Organization Development : OD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ.2567

ณ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ อ่าวดงตา...

มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีเครื่องมือประกอบอาชีพเกษตรกร (รถไถนาเดินตาม) ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้

เชิญชวน ลงทะเบียนยืนยันตัวตน เพื่อเตรียมรับการบริการ “บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่” 

ติดต่อเพื่อลงทะเบียนได้ที่ โรงพยาบ...

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านขี้เหล็ก ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง