“ทุกข์บำรุงสุข น้ำไหล ไฟสว่าง หนทางสะดวก ทุ่งนาเขียวขจี ประชาชนในพื้นที่มีความสุข” 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565  นางรุ่งนภา ช่วยรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ลงตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมถนนในพื้นที่ บ้านบิง หมู่ที่ 2  ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมนี้ได้ออกเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ด้วย ตามแนวทางวิสัยทัศน์การบริหารงานของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง  “ทุกข์บัดบำรุงสุข น้ำไหล ไฟสว่าง หนทางสะดวก ทุ่งนาเขียวขจี ประชาชนในพื้นที่มีความสุข”

You may also like...