ประกาศร่าง TOR รถเครนกระเช้าอเนกประสงค์

ประกาศร่าง TOR ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)รถเครนกระเช้าอเนกประสงค์ รถยนต์บรรทุก ขนาด 4 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คันฉบับหลังจากได้คำวิจารณ์แล้ว ประกาศวันที่ 20 ธันวาคม 2565 วันที่สิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 23 ธันวาคม 2565

You may also like...