ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรงพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลท่าม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

You may also like...