มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีเครื่องมือประกอบอาชีพเกษตรกร (รถไถนาเดินตาม) ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้

You may also like...