หนทางสะดวก = การสัญจรไปมาสะดวกเต็มพื้นที่

วันที่ 16 กันยายน 2565 ในช่วงท้ายปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ได้เร่งดำเนินการงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่บ้านโพนเงิน หมู่ที่ 10 ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางวิสัยทัศน์การบริหารงานของนางรุ่งนภา ช่วยรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง  “ทุกข์บัดบำรุงสุข น้ำไหล ไฟสว่าง หนทางสะดวก ทุ่งนาเขียวขจี ประชาชนในพื้นที่มีความสุข

You may also like...