ออกระงับเหตุเพลิงไหม้

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่พักอาศัย วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 00.30 น. 🔻ราย นายคาน บุญครอง บ้านเลขที่ 182 บ้านสำโรง หมู่ที่ 3 ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ จากการสอบสวนเบื้องต้นเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร จึงได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงให้เข้าช่วยเหลือทันที ผู้พักอาศัยในบ้านปลอดภัย และได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนรถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลสะแก ทำให้สามารถระงับเพลิงไหม้ได้จนเสร็จภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ขอขอบพระคุณหน่วยงานทุกหน่วย เจ้าหน้าที่ พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้

You may also like...