โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2566 ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

You may also like...