Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2567

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567

วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวล...

มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีเครื่องมือประกอบอาชีพเกษตรกร (รถไถนาเดินตาม) ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้

เชิญชวน ลงทะเบียนยืนยันตัวตน เพื่อเตรียมรับการบริการ “บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่” 

ติดต่อเพื่อลงทะเบียนได้ที่ โรงพยาบ...

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านขี้เหล็ก ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

นางรุ่งนภา ช่วยรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง มอบให้แก่โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโนนธาตุ ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ลงพื้นที่รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องปร...

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางรุ่งนภา ...