องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ Blog

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ภาพกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนา (Organization Development : OD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ.2567

ณ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ อ่าวดงตา...

มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีเครื่องมือประกอบอาชีพเกษตรกร (รถไถนาเดินตาม) ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้

เชิญชวน ลงทะเบียนยืนยันตัวตน เพื่อเตรียมรับการบริการ “บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่” 

ติดต่อเพื่อลงทะเบียนได้ที่ โรงพยาบ...

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านขี้เหล็ก ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

นางรุ่งนภา ช่วยรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง มอบให้แก่โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโนนธาตุ ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ลงพื้นที่รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องปร...