องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ Blog

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ภาพกิจกรรม

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านขี้เหล็ก ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ลงพื้นที่รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องปร...

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางรุ่งนภา ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๘ รหัสสายทาง บร.ถ. ๙๙-๐๐๑ ถนนสายบ้านโนนยาง บ้านดอนแก้วบ้านโนนยาง ตำบลท่าม่วง ขนาดกว้าง๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๗๙๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร องค์การบริหารส่วตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

กิจกรรมสร้างเสริมการมีส่วนร่วมภายในองค์กร ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (รับประทานอาหารร่วมกันในเวลาพักกลางวัน)

ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนในองค์กรได...