ข้อมูลติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

เลขที่ 5 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
เว็บไซต์ https://thamaunglocal.go.th

อีเมล saraban_06311105@dla.go.th
โทรศัพท์ 044666650 – 1

โทรสาร 044666650