การระงับเหตุเพลิงไหม้ไฟลามทุ่ง บริเวณวัดป่าวังน้ำมนต์ บ้านตราด หมู่ที่ 4

นางรุ่งนภา ช่วยรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง นำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์เข้าระงับเหตุไฟลามทุ่ง บริเวณทางเข้าวัดป่าวังน้ำมนต์ บ้านตราด หมู่ที่ 4 ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ผลการปฏิบัติงาน สามารถระงับเหตุ ควบคุมเพลิงสงบ ป้องกันการลุกลามเรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าที่ปลอดภัย

You may also like...