การระงับเหตุเพลิงไหม้ไฟลามทุ่ง บริเวณกุดเวียน บ้านสำโรงพัฒนา ม.9

นางรุ่งนภา ช่วยรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง มอบหมายนายเสมือน สุขจิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์เข้าระงับเหตุไฟลามทุ่ง ไฟไหม้ป่ายูคา บริเวณกุดเวียน โซนอรทัย บ้านสำโรงพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ผลการปฏิบัติงาน สามารถระงับเหตุ ควบคุมเพลิงสงบ ป้องกันการลุกลามเรียบร้อยแล้ว

You may also like...