นางรุ่งนภา ช่วยรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง มอบให้แก่โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโนนธาตุ ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

You may also like...