นายไพรวัลย์ ศรีเจริญ อปพร. สังกัดศูนย์ อปพร.อบต.ท่าม่วง

ได้รับรางวัล อปพร. ดีเด่นประจำปี 2567

วัน อปพร. วันที่ 22 มีนาคม 2567 ประจำปี พ.ศ.2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิดชูความสำคัญและสร้างขวัญกำลังใจให้กับ อปพร. ผู้เป็นกำลังสำคัญของภาครัฐในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การขับเคลื่อนภารกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อร่วมนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

You may also like...