ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

You may also like...