พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566

จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เป็นการสร้างแรงจูงใจ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านการศึกษา พร้อมไปสู่การเรียนในระดับทที่สูงขึ้น

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

You may also like...