“พูดแล้วทำคือคำตอบ” โครงการขยายเขตไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ 2565

ขอแสดงความยินดีกับพี่น้อง บ้านโพนเงิน หมู่ที่ 10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

You may also like...