ภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”

ปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย

You may also like...