“มุ่งมั่น พัฒนา” โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยาง หมู่ที่ 8

ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องบ้านโนนยาง หมู่ที่ 8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยาง หมู่ที่ 8  สายเลียบคลองส่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 

You may also like...