ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลและน้ำปานะ แด่สามเณรบวชภาคฤดูร้อน ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

ณ วัดปลัดมุมโคกวัดสามัคคีธรรม ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

You may also like...