วันแซนโฎนตา หรือ ไงแซนโฎนตา

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565  นางรุ่งนภา ช่วยรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางสุจิรา พื้นแสน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ได้นำข้าราชการพนักงานสืบสานประเพณี ทำพิธีไงแซนโฎนตา บูชาเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ขอให้ทุกคนมีความสุข สมหวัง ความเจริญ ในหน้าที่การงาน.

วันแซนโฎนตา หรือ ไงแซนโฎนตา ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี คำว่า “ไง” หมายถึง วัน คำว่า “แซน” หมายถึง การเซ่นไหว้ การบวงสรวง คำว่า “โฎน” หมายถึง ย่าหรือยาย คำว่า “ตา” หมายถึง ปู่หรือตา ดังนั้นประเพณีนี้จึงหมายถึง การเซ่นไหว้ปู่ ย่า ตา ยาย หรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ถือเป็นวันสารทเดือนสิบของชาวเขมร ในช่วงเวลานี้ ลูกหลานชาวเขมรที่ไปทำงานในพื้นที่ต่าง ๆ จะเดินทางกลับมาหาครอบครัวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

You may also like...