“ศาสตร์พระราชา ตามรอยพ่อ” โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดินและน้ำ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 5 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่หนองน้ำสาธารณะ บ้านบิง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

You may also like...