“หญิงแกร่ง สวย ใจดี สปอร์ต ของพี่น้องชาวตำบลท่าม่วง” ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.

เมื่อวันที่ 12 – 16 กันยายน 2565 ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 2/2565 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 1 (เมตตากล้าหาญหัวใจของ อปพร.)

You may also like...