องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายกฤษณศักดิ์  ศาลางาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอสตึกเขต 1 ได้ลงพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงนำโดย นางรุ่งนภา ช่วยรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลท่าม่วง   

You may also like...