องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ขอประชาสัมพันธ์ความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติและเชิญชวญเด็กและเยาวชนแห่งชาติร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน สังคม เนื่องในเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

You may also like...