องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าม่วง ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการกิจกรรมต่างๆของเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าม่วง และขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน สังคม เนื่องในเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

You may also like...