องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ผืนดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หนองบิง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

You may also like...