องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น

You may also like...