“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าม่วงใหม่ หมู่ 11

ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องบ้านท่าม่วงใหม่ หมู่ 11 กับโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเรียบหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2565

You may also like...