เชิญชวน ลงทะเบียนยืนยันตัวตน เพื่อเตรียมรับการบริการ “บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่” 

ติดต่อเพื่อลงทะเบียนได้ที่ โรงพยาบาล/ รพ.สต. หรือหน่วยบริการเคลื่อนที่ใกล้บ้าน ได้ทุกแห่ง

You may also like...