“เมื่อเรายังมีลมหายใจนั่นหมายความว่าชีวิตเรายังมีความหวัง” ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านท่าม่วง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ข่าวที่น่ายินดี เจ้าหน้าที่จากกรมชลประทานได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่  โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านท่าม่วง

You may also like...