แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการของค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

You may also like...