โครงการงานประเพณีแข่งเรือพายขนาดเล็กตำบลท่าม่วง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2566

ณ ลำน้ำมูล บ้านท่าม่วง ม.1 ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

You may also like...