โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน ตามพระราชำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565

ในระหว่างวันที่ 5 – 20 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ตามพระราชำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้รับเกียรติจาก นายกฤษณศักดิ์  ศาลางาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอสตึก เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีนางรุ่งนภา ช่วยรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ  

You may also like...