โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผ่านไปด้วยดี โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอบคุณทีมงานคณะผู้บริหาร วิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือโครงการเป็นอย่างดีครับ

You may also like...