โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนา (Organization Development : OD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ.2567

📌ณ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ อ่าวดงตาล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

You may also like...