ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

You may also like...