23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช

นางรุ่งนภา ช่วยรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้นำข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ร่วมถวายพวงมาลาราชสักการะในงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสารีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก

You may also like...