Category: เอกสารเผยแพร่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567