Category: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนเงิน หมู่ที่ 10

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรงพัฒนา