ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ประจำปี 2566

1.เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2566 ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2566

2.เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี 2566 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566

You may also like...

ใส่ความเห็น